Co to jest Moving Average (średnia krocząca)?

Podstawowe pojęcia forex. Co to jest Średnia Krocząca (Moving Average)?

Oznaczenie Moving Average dotyczy średniej kroczącej, która jest jednym z najpopularniejszych wskaźników w analizie technicznej. Obiektywny charakter i łatwość interpretacji to główne zalety średniej na wykresie.

średnia krocząca

Symbol MA (Moving Average) odnosi się do klasycznych ustawień dla średniej, przy której stosuje się stały okres czasu i jednakowe uznawanie wszystkie kalkulowanych wartości. Elementem oddziałującym na kształt wskaźnika jest rodzaj odczytywanej ceny. Do wyboru mamy cenę zamknięcia, która jest najpopularniejsza w tym gronie, ale również ceną otwarcia oraz minimum i maksimum na danej świecy czasowej. Z MA skorzystamy w prosty sposób na większości płynnych instrumentach oraz wszystkich dostępnych na platformie interwałach czasowych.

Średnia krocząca to wskaźnik pokazujący na rynku trend a odpowiednio zinterpretowany sygnalizuje także momenty jego odwrócenia. Inaczej, średnia krocząca jest wyliczana przez odpowiedni okres i matematyczne podzielenie go przez inną liczbę okresów.

średnia kroczącaTłumacząc, jak działa średnia krocząca w najbardziej obrazowy sposób, można założyć, że pełni ona funkcję „wygładzania” ruchów ceny, dzięki czemu dostrzegalne są najbardziej istotne ruchy.

Najczęściej wykorzystywane przez inwestorów średnie kroczące to szybka i wolna. Przecięcie szybkiej MA i wolnej MA daje sygnał na sprzedaż lub kupno danego instrumentu a dokładniej, kiedy wykorzystujemy dwie średnie z różnymi okresami, sygnał kupna generowany jest wtedy, kiedy krótsza średnia przełamywana jest przez dłuższą średnią kroczącą od dołu.

Natomiast sygnał sprzedaży jest generowany, gdy krótsza średnia przełamuje dłuższą średnią od góry. Trzeba pamiętać, że wskaźniki często generują fałszywe sygnały, dlatego powinieneś łączyć je z innymi narzędziami analizy technicznej.

Wyróżniamy jeszcze:

  • prosta średniej kroczącej (SMA – Simple Moving Averago)
  • średnia wykładnicza (EMA – Exponential Moving Average),
  • średnia wygładzona (SMMA – Smoothed Moving Average) oraz
  • średnia ważona (WMA – Weighted Moving Average).
    .

Dariusz TomaszewskiOmówienie pojęcia przygotował:

Dariusz Tomaszewski,
Trader w firmie Properly.
Ze zautomatyzowanych strategii na forex korzysta od października 2019 r. i w razie pytań o ich działanie i zasady chętnie służy pomocą.

Kontakt: Facebook,
Link do rejestracji w zespole tradera: kliknij tutaj.

forex pojęcia

.

(Visited 85 times, 1 visits today)

Nie możesz kopiować zawartości tej strony.