Co to jest Stop Loss i kiedy go ustawić?

Podstawowe pojęcia forex: czym jest stop loss? Zlecenie stop loss (po polsku: stop strata) jest sub-zleceniem dołączanym do głównej pozycji. SL charakteryzuje się tym, że zamyka nasze główne zlecenie, po osiągnięciu straty na określonym wcześniej poziomie.

Zlecenie stop loss jest stosowane w celu ograniczenia potencjalnej straty przy danej transakcji.

Stop loss ustawiany jest na konkretnym poziomie ceny.

Gdy rynek dojdzie do tego poziomu, to transakcja zostaje automatycznie zamknięta.

Przykład:

Otwieramy długą transakcję na EUR/USD przy kursie 1,13603 i ustawimy stop loss’a na poziomie 1,12603. Jeżeli rynek pójdzie przeciwko nam i dotrze do poziomu 1,12603 to wtedy zlecenie stop loss zostanie zrealizowane i transakcja zostanie zamknięta.

Kiedy ustawić Stop loss?

Stop loss’a powinno się ustawiać od razu przy otwieraniu transakcji. Rynek czasami porusza się bardzo dynamicznie i właśnie dzięki zastosowaniu zlecenia stop loss, zapewniamy sobie, że rozmiar ewentualnych strat nie wymknie nam się spod kontroli.

Warto wiedzieć

Poślizgi przy zleceniach stop loss

Na mniej płynnych instrumentach lub w czasie wysokiej zmienności, może się okazać, że nasze zlecenia stop loss zostało zrealizowane po gorszej cenie niż założyliśmy.

Przykład:

Pomimo tego, że inwestor ustawił zlecenie sell stop po cenie 1.38910 to w wyniku luki cenowej, realizacja mogła nastąpić po cenie 1.38850.

Zlecenie „trailing stop”, czyli tzw. stop kroczący

Wyżej opisane zlecenie stop loss ratuje nas jedynie w przypadku gdy rynek podąży w przeciwnym kierunku niż założyliśmy.
Co się jednak stanie, gdy rynek zachowa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Czyli np. będzie rósł w momencie gdy mamy długą pozycję?

Mamy wtedy dwa rozwiązania. Albo przesuwać zlecenie stop loss ręcznie albo ustawić automatyczny stop loss czyli trailing stop. Jest to bardzo przydatne zlecenie w bieżącym zarządzaniu ryzykiem portfela. Poziom stop-loss nie jest wtedy sztywny, a zmienia się w zależności od ruchów instrumentu bazowego o zadaną przez nas wartość.

Przykład:

Jeśli  mamy pozycję długą i ustawimy stop kroczący z odległością wynoszącą 15 pipsów, to w przypadku wzrostu notowań o 15 pipsów poziom stop-loss zostanie przesunięty o daną wartość w górę. Jeżeli kurs rynkowy zacznie spadać, to „SL” nie ulegnie zmianie. Pozwoli to  szybciej ucinać straty lub zachować potencjalne zyski.

Zlecenie to jest bardzo użyteczne podczas gry z trendem, gdyż pozwala na zachowanie dużej części wypracowanych zysków bez konieczności ciągłego, manualnego modyfikowania zlecenia stop loss.

Należy pamiętać, że trailing stop zostanie aktywowany dopiero w momencie gdy nasza transakcja osiągnie zysk w wysokości trailing stopa plus 1 punkt.

stop loss

Paweł PieczkaOmówienie pojęcia przygotował:

Paweł Pieczka,
Trader w firmie Properly.
Ze zautomatyzowanych strategii na forex korzysta od października 2019 r. i w razie pytań o ich działanie i zasady chętnie służy pomocą.

Kontakt: Facebook,
Link do rejestracji w zespole tradera: kliknij tutaj.

forex pojęcia

.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Nie możesz kopiować zawartości tej strony.