Co to jest Take Profit?

Podstawowe pojęcia forex – czym jest Take Profit, jak działa i jakie są jego zadania na rynku forex. Zlecenie take profit to nic innego jak sub zlecenie dołączane do naszej głównej pozycji, zamykające nasz trade po osiągnięciu określonego wcześniej pułapu zysku. Take Profit jest jednym z najczęściej używanych typów zleceń na rynku Forex.

Co umożliwia take profit?

Take Profit pozwala traderowi automatycznie zamknąć otwarte pozycje gdy ceny osiągną wcześniej zdefiniowany poziom i tym samym zrealizuje zyski. Ten rodzaj zlecenia ogranicza wielkość pozycji.

  •  Jeśli otworzymy transakcję kupna i ustawimy take profit po określonej cenie, to take profit będzie zleceniem sprzedaży, które zostanie aktywowane, gdy cena osiągnie ten poziom, po wzroście kursu.
  •  I odwrotnie, jeśli otworzymy transakcję sprzedaży, to take profit będzie zleceniem kupna, po niższej cenie, po czym nastąpi analogiczny proces.

Przykład:

Jeśli otworzymy pozycję długą EUR/USD o wartości nominalnej 30 000 EUR (0,3 lota), zlecenie take-profit będzie oznaczać sprzedaż o tej samej wartości po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa.

Bardzo często jednocześnie ustawia się Take Profit i Stop Loss. W ten sposób, poza realizacją zysków przy pomocy take-profit, możliwe będzie również ograniczenie strat w sytuacji, gdy rynek będzie zmierzać w innym kierunku.

Zlecenie typu take-profit jest metodą gwarantującą, że inwestor osiągnie zysk, jeśli ceny będą się zmieniać zgodnie z oczekiwaniami. Take profit jest wyrażony w pipsach lub jako procent ceny otwarcia pozycji dla danego instrumentu.

Przykład:

Po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy, trader spekuluje, że notowania pary walutowej USD/JPY wzrosną o 15%. Jeśli dokonasz takich obliczeń, w Twoim interesie będzie zamknięcie pozycji i otwarcie kolejnej z potencjalnym zyskiem.

Strategia polega na umieszczeniu zlecenia Take Profit na poziomie 15% powyżej ceny rynkowej, ale także na umieszczeniu zlecenia Stop Loss na poziomie 5% poniżej ceny rynkowej w celu ograniczenia straty.

W ten sposób ryzykujesz utratę 5% lub osiągnięcie 15% zysku. Stosunek ryzyka do zysku wynosi 5:15. Taką proporcję można zaakceptować.

Aby zobaczyć poziomy, na których można ustawić zlecenie take profit należy pobrać platformę transakcyjną! Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wystarczy, że klikniesz na obrazek poniżej, a następnie rozpoczniesz bezpłatne pobranie oprogramowania.

Zlecenie Take Profit na rynku Forex

W przeciwieństwie do zlecenia stop loss take profit Forex można z powodzeniem realizować po dwóch cenach: take profit bid ask, zarówno dla pozycji długich jak i krótkich. Jednak podobnie do Forex take profit stop loss można je modyfikować, dzięki czemu uzyskamy take profit sell limit lub tp buy limit. Take profit limit to typ zlecenia, które jest wykorzystywane na wysoce zmiennych rynkach, gdzie spodziewamy się dużych wahań przed osiągnięciem poziomów kluczowych, gdzie planujemy ustawić nasze Forex take profit order.

Realizacja zlecenia z limitem odbywa się w momencie, gdy cena przekroczy dany poziom cenowy, a następnie do niego wróci, przykładowo take profit buy order z limitem będziemy wykorzystywali w momencie, w którym będziemy chcieli aktywować zlecenie TP dopiero po korekcie.

Zadanie Take Profit

Podczas składania zlecenia Take Profit, trader cieszy się pewną swobodą, w tym sensie, że nie musi uważnie śledzić wykresów dla swoich pozycji w trakcie trwania sesji, ponieważ zlecenie take profit jest automatycznie zamykane, gdy tylko rynek na to pozwolą.

Oczywiście nie należy lekceważyć faktu, że zlecenie Take Profit wiąże się z dość znacznymi kosztami alternatywnymi, ponieważ ceny mogą przekraczać ustalony wcześniej poziom cenowy, podczas gdy pozycja została już zamknięta.

W handlu na rynku Forex zlecenie take profit i stop loss jest przede wszystkim narzędziem w zarządzaniu ryzykiem, a jego wartości nie powinny być określane przypadkowo.

Każdą transakcję należy traktować indywidualnie oraz dla każdej z nich należy zdefiniować oczekiwany stosunek ryzyka do zysku przy zajmowaniu nowej pozycji. Profesjonalni traderzy stosują częściowe zlecenie realizacji zysków, aby zwiększyć zyski i zminimalizować koszty alternatywnego.

Kiedy użyć Take Profit:

  •  Załóżmy, że chcesz pozostawić transakcję otwartą na kilka godzin i nie możesz stale monitorować zmian cen. W tym przypadku wystarczy złożyć zlecenie Take Profit. Możesz wtedy bez obaw odpocząć od wpatrywania się w ekran komputera.
  • Załóżmy, że podczas Twojego odpoczynku cena aktywa zmienia się w korzystny dla Ciebie sposób. Złożone wcześniej zlecenie Take Profit zrealizuje zysk, automatycznie zamykając Twoją pozycję, gdy aktywa osiągną oczekiwany poziom. Realizujesz więc zysk w momencie odpoczynku.

.take profit

Paweł PieczkaOmówienie pojęcia przygotował:

Paweł Pieczka,
Trader w firmie Properly.
Ze zautomatyzowanych strategii na forex korzysta od października 2019 r. i w razie pytań o ich działanie i zasady chętnie służy pomocą.

Kontakt: Facebook,
Link do rejestracji w zespole tradera: kliknij tutaj.

forex pojęcia

.

(Visited 68 times, 1 visits today)

Nie możesz kopiować zawartości tej strony.