Dane makroekonomiczne, czym są? Najpopularniejsze wskaźniki makroekonomiczne.

Podstawowe pojęcia forex: dane makroekonomiczne.

Dane makroekonomiczne są wykorzystywane w analizie fundamentalnej podczas szacowania wpływu czynników zewnętrznych (niezależnych bezpośrednio od działalności spółki) na daną spółkę bądź instrument finansowy. Dane makroekonomiczne w szczególności wykorzystywane są również do opisywania zjawisk gospodarczych w całych krajach czy nawet na świecie.

Przykłady danych makroekonomicznych. Najpopularniejsze: stopa bezrobocia, stopa inflacji, informacje o planowanej produkcji przemysłowej, miany produktu krajowego brutto czy PKP per capita. Ciekawostką jest, że większość wskaźników makroekonomicznych to obiektywne wartości, często mamy do czynienia także ze wskaźnikami nieobiektywnymi, do nich zaliczamy np. nastroje w przemyśle. Są one badane poprzez badania ankietowe wśród menadżerów firm przemysłowych (wskaźnik PMI).

Dlaczego makroekonomiczne wpływają na rynki?

Publikacje danych makroekonomicznych istotnie wpływają na nastroje inwestorów na giełdzie. Jako, że dotyczą całych krajów, negatywne informacje makroekonomiczne, często przyczyniają się do pogorszenia sytuacji na najważniejszych indeksach giełdowych w danym kraju. Czynniki makroekonomiczne w długiej perspektywie wpływają na zmianę sytuacji każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na danym rynku.

Dane makroekonomiczne a mikroekonomiczne, na czym polega różnica? Dane makroekonomiczne w przeciwieństwie do mikroekonomicznych dotyczą sytuacji w całej gospodarce danego kraju a nawet grupy krajów (jak Unia Europejska). Dane mikroekonomiczne natomiast to dane dotyczące na przykład konkretnego przedsiębiorstwa.

Ciekawostka

Najpopularniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Do najpopularniejszych wskaźników makroekonomicznych należą na przykład

  • PKP per capita
  • wartość produktu krajowego brutto
  • odczyty inflacji konsumenckiej (CPI)
  • inflacja przemysłowa
  • nastroje w przemyśle (Indeks PMI)
  • indeks nastrojów inwestorów
  • wartość importu/eksportu
  • bilans handlu zagranicznego

dane makroekonomiczne

Paweł PieczkaOmówienie pojęcia przygotował:

Paweł Pieczka,
Trader w firmie Properly.
Ze zautomatyzowanych strategii na forex korzysta od października 2019 r. i w razie pytań o ich działanie i zasady chętnie służy pomocą.

Kontakt: Facebook,
Link do rejestracji w zespole tradera: kliknij tutaj.

forex pojęcia

.

(Visited 40 times, 1 visits today)
Nie możesz kopiować zawartości tej strony.