Mierzenia Fibonacciego na rynku forex. Jak je rozumieć?

fibonacciMierzenia Fibonacciego to inaczej Ciąg Fibonacciego. Geometria rynku wywodzi się od włoskiego matematyka znanego jako Leonardo Fibonacci. Żył on na przełomie XII i XIII wieku. Dzięki niemu europejska matematyka, po wielu wiekach uśpienia, zaczęła się odradzać. Głównym jego odkryciem jest ciąg liczbowy nazywany obecnie ciągiem Fibonaci’ego.

Ciąg Fibonacciego w szczegółach

Ciąg liczb naturalnych, który odkrył Fibonacci to: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 itd.

  • Ciąg zaczyna się od liczby 1 oraz 1. Każda kolejna liczba ciągu to suma dwóch poprzednich.
  • Iloraz liczby ciągu i liczby poprzedniej wynosi 1.618, a iloraz liczby z następnej za tą liczbą wynosi 0.618.
  • Stosunek między dwiema liczbami oddalonymi o 2 miejsca wynosi 2.618 oraz odwrotnie, czyli 0.382.

Sposób w jaki możemy wyliczyć współczynniki Fibonacciego:

1 ÷ 1.618 = 0.618
0.618 × 0.618 = 0.382
1.618 × 1.618 = 2.618
2.618 × 1.618 = 4.236
1 – 0.618 = 0.382
1.618 ÷ 0.618 = 2.618
0.618 ÷ 1.618 = 0.382,

itd.

Spośród wszystkich współczynników Fibonacciego najważniejszą rolę odgrywają liczby 0.618 oraz 1.618. Liczba 1.618 znana jest również jako liczba Phi. Liczba Phi ukazuje złoty podział.

Mierzenia Fibonacciego

Wyróżniamy dwa zniesienia wewnętrzne (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 0.886 ) i zewnętrzne (1.272, 1.5, 1.618, 2.0, 2.618 ). A jak je stosować? Polega to na zaznaczeniu na wykresie maksymalnej i minimalnej ceny danego waloru w danym czasie, np. na interwale 4 godzinnym od szczytu do dołka.

fibonacci forex

Mierzony odcinek zależy tutaj tylko i wyłącznie od naszego własnego uznania i od tego w jakim terminie mamy zamiar analizować dany walor. Warto zaznaczyć, że rynek porusza się po historycznych szczytach czy też dołkach. Mierzone złoto w interwale 1D odbija się od 50 mierzenia i idzie w kierunku północnym a to daje zielone światło na wzrosty.

Mierzenia Fibonacciego oraz inne narzędzia analizy pomagają nam ustawić zlecenie.

.

Dariusz TomaszewskiOmówienie pojęcia przygotował:

Dariusz Tomaszewski,
Trader w firmie Properly.
Ze zautomatyzowanych strategii na forex korzysta od października 2019 r. i w razie pytań o ich działanie i zasady chętnie służy pomocą. Kontakt: Facebook,
Link do rejestracji w zespole tradera: kliknij tutaj.

forex pojęcia

.

(Visited 480 times, 5 visits today)

Nie możesz kopiować zawartości tej strony.