Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące proptradingu w firmie Properly, na zautomatyzowanych strategiach.

.

1.Skąd firma ma kapitał, żeby móc go udostępniać innym?

Kapitał, który udostępnia firma należy do niej i całkowicie pochodzi on z zysków generowanych przez ich działalność. Dodatkowo firma pobiera 25% z zysków wypracowanych na rynku przez tradera.

2.Czy można zrezygnować z usługi i czy traderowi zostaną wtedy zwrócone pieniądze?

Wniesiona opłata to koszt za wdrożenie i szkolenie, dlatego środki te nie podlegają zwrotowi.

3.Czy można odwiedzić siedzibę firmy? Czy są jakieś wybrane terminy np. „Dni otwarte”?

Drzwi firmy zawsze są otwarte i chętnie wymienia się ona doświadczeniami i wiedzą. Należy po prostu pamiętać, żeby wcześniej umówić się na wizytę w firmie.

4.Czy wniesiona opłata kiedykolwiek wygasa?

Opłata wstępna pokrywa koszty wdrożenia i szkolenia i jest jednorazowa. Umowa sama w sobie jest bezterminowa i może być rozwiązana tylko w dwóch przypadkach.

Kiedy może zostać rozwiązana umowa?

W momencie, w którym trader wybiera korzystanie ze strategii automatycznych umowa zostaje rozwiązana w przypadku, w którym saldo konta spadnie do 80% wartości kapitału początkowego. Jeśli trader zdecyduje się na korzystanie z manualnego sposobu składania zleceń, umowa również zostanie rozwiązana jeśli jego saldo spadnie do 80% wartości kapitału początkowego, natomiast tu rownież firma ocenia jakość tradingu, czyli to, w jaki sposób trader realizuje założenia firmowej strategii i w sytuacji jeśli jakość ta jest niewystarczająca, firma ma prawo podziękować mu za współpracę.

5.Jakie są dzienne limity wypłat?

Zyski realizowane są w sytuacji, w której saldo konta wzrośnie o minimum 1% wartości kapitału udostępnionego.

Przykład: Opłata wstępna 1000 € daje dostęp do kapitału 6250€, 1% z 6250€ to 62,5€. I w tym momencie można zrealizować zysk (wypłatę).

6.Jak szybko realizowane są wypłaty?

Wypłaty realizowane są w dzień, w którym trader skumuluje zysk o wartości minimum 1% kapitału udostępnionego.

7.Czy wpłaty oraz wypłaty będą odbywały się na konta bankowe?

Tak. Wszystkie transakcje realizowane są wyłącznie na konta bankowe.

8.Czy można wykupić więcej niż „1 pakiet” ?

Tak, trader może wykupić dodatkowe pakiety edukacyjne wg potrzeb, które zawierają dodatkowe godziny mentoringu indywidualnego.

9.Czy trzeba posiadać firmę, aby zostać partnerem Properly?

Nie ma takiej potrzeby, osoby fizyczne również mogą podjąć z firmą współpracę.

10.W jaki sposób są klasyfikowane zarobki z firmy Properly?

Współpraca z Properly ma charakter partnerski, dlatego jeśli trader posiada własną działalność gospodarczą, to wystawia firmie Properly fakturę na wypracowane zyski. Jeśli trader jest osobą fizyczną, wówczas rozlicza dochód z działalności traderskiej w rocznym Pit.

11.Czy firma Prop-erly podpisuje umowę o współpracę z traderem?

Każdy trader, który chce rozpocząć współpracę z Properly, jest zobligowany do podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobi, współpraca się nie rozpocznie.

12.W jakim języku napisana jest umowa?

W języku polskim

13.Czy strona napisana jest w innych językach?

Obecnie strona jest w języku polskim i angielskim, natomiast na tą chwilę firma nie przewiduje innych wersji językowych.

14.Czy można rozwiązać umowę między traderem a firmą?

Umowa ma charakter partnerski i można ją rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

15.Jak firma przygotowuje się do zbliżającego się kryzysu?

Rynek walutowy rządzi się innymi prawami, niż rynek akcyjny. Nie mamy tutaj doczynienia z hossami, ani bessami. Na rynku walutowymi mamy równowagę dwóch sił, dlatego dla firmy Properly kluczowa jest zmienność, a nie kryzys.

16.Jak firma zabezpiecza swój kapitał?

Środki przeznaczone na trading ulokowane są u brokera Elmax i chronione są przepisami brytyjskiego prawa.

17.Gdzie jest zarejestrowana firma i czy jest wgląd w dokumenty rejestrowe?

Firma zarejestrowana jest w republice Cypryjskiej. Wszelkie informacje można znaleźć na urzedowych stronach.

18.Kto jest właścicielem firmy Properly?

Miłosz Cichocki oraz Bartosz Zieliński

19.Ile spółek posiada firma i w jakich są krajach?

Firma posiada 2 spółki. Jedną w Polsce, o nazwie Vital Trading Sp.zo.o , drugą w republice cypryjskiej, o nazwie: Wisepro Foctral Limited.

20.Czy i gdzie będzie dostęp do podglądu statementów z realnych kont?

Każdy trader ma dostęp do firmowego penalu, w których widnieją wszystkie zrealizowane transakcje.

21.Jakie doświadczenie ma zespół Properly?

Na rynkach finansowych są już ponad 12 lat, mają doświadczenie na rynkach kontraktów terminowych, akcji, obligacji, oraz na rynku forex.

22. W jaki sposób sprawdzacie swoje zautomatyzowane strategie?

Każda strategia Properly, zanim trafi na rynek rzeczywisty musi przejść odpowiednią weryfikację. Pierwszy etap, to sprawdzenie jak zachowywała się ona w okresie ostatnich 10 lat na danych historycznych. Jeśli wyniki są zadowalające, przechodzi ona do okresu inkubacji, gdzie sprawdzana jest przez 6 do 12 miesięcy jak zachowuje się na rynku rzeczywistym. Jeśli ten etap również przejdzie pozytywnie, wtedy dopuszczana jest do handlu na rynku rzeczywistym.

.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz na oficjalnym kanale Properly:

.

Nie możesz kopiować zawartości tej strony.