f31 podsumowanie properly

Nie możesz kopiować zawartości tej strony.